Υλικά εξωφύλλων

Υλικά

Αυτά είναι τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την επένδυση των εξωφύλλων.

Υλικά για το 005

Αυτά είναι τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την επένδυση του εξώφυλλου με κωδικό 005.

Κάποια από τα υπόλοιπα υλικά τυπώνονται και στο συγκεκριμένο εξώφυλλο με κάποιους περιορισμούς.(π.χ. μόνο κείμενο χωρίς φωτογραφία)