Εξώφυλλο με πλαστικοποιημένη εκτύπωση

Το εμπρός μέρος, το πίσω και η ράχη αποτελούνται από μία ενιαία εικόνα. Λεπτή πλαστικοποίηση καλύπτει όλη την επιφάνεια του εξωφύλλου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό για να υπάρχει σύμπτωση των εικόνων και των γραφικών. Για περισσότερη βοήθεια και ευκολότερο σχεδιασμό κατεβάστε τα template για όλες τις διαστάσεις των albums.