Ορθογώνια

Τα ορθογώνια Album έχουν αναλογία 4:3(Portrait) δηλαδή άν το ύψος της σελίδας σε ένα Album είναι 40cm τότε το πλάτος της θα είναι 30cm και το δισέλιδο θα είναι 40χ60cm.Οι τυποποιημένες διαστάσεις γι'αυτόν τον τύπο Album είναι:40χ30cm (ανοιχτό 40x60cm), 30x22,5cm (ανοιχτό 30x45cm), 24x18cm (ανοιχτό 24x36cm), 20x15cm(ανοιχτό 20x30cm).

Ορθογώνια Album

0

40χ60(40χ30)cm

35χ52(35χ26)cm

30χ45(30χ22,5)cm

24χ36(24χ18)cm

20χ15(20χ30)cm

Web design and development by Point Blank